Język polskipolski EnglishEnglish

2 franki (Zweifränkler)


2 franki

Motyw: postać Helvetii
Moneta wykonana ze stopu: 92% miedzi, 6% aluminium, 2% niklu.
Średnica: 27.40 mm
Waga: 8.80 g
Grubość: 2.15 mm
Rant monety: nacinany