Język polskipolski EnglishEnglish

Banknoty - 20 franków


20 franków szwajcarskich CHF - awers 20 franków szwajcarskich CHF - rewers

Podstawowy kolor: czerwony
Wymiary: 74 x 137 mm
Data pierwszego wydania: 01.10.1996
Awers: Arthur Honegher 1892-1955 (kompozytor)
Rewers: zawory trąbki, muzyczna lokomotywa - Symfonia 231, fragment partytury, fragment pianina